Katapult Förlag<br /><br />Logga in
Katapult Förlag
All bokutgivning:

Katapult Förlag
Katapult Förlag är ett svenskt, ideellt drivet förlag med inriktning på skönlitteratur. Katapult Förlag grundades hösten 2004. Tanken var att försöka hitta en alternativ plats med utrymme för debutanter. Katapults målsättning är att satsa på dem som ”de stora förlagen” inte bereder plats i sin utgivning. Detta genom att lägga tonvikten på debutanter. Katapult vill uppmuntra och främja skribenter att fortsätta utveckla sitt skrivande. Katapults målsättning är att dels verka som bokförlag och dels fungera som medium och möjlighet för tidigare opublicerade skribenter att på ett snabbt och enkelt sätt nå sina läsare. Med detta i åtanke har vi på Katapult Förlag startat ett skrivarforum där de som sitter inne med opublicerat material har en möjlighet att lägga upp sina texter. Vårt Skrivarforum är en helt kostnadsfri tjänst där tanken är att alla ska få en chans att bli lästa och utvecklas som författare, inte bara de som lyckas bli utgivna i bokform.

Katapult Förlag ger ut den litterära tidskrift Ordinär. Tidskriften är tänkt som en alternativ plats och litterär springbrunn med fokus på debutanter där en del av texterna är hämtade från vårt skrivarforum. Tidskriften läggs efter nr 2:2007 ner.

Ordinär har under två års tid drivits helt ideellt. Den har drivits på kvällar och nätter, i lägenheter, festivaler, mässor och inte minst på Medieverkstäderna i Västs lokaler vid Järntorget i Göteborg. Ordinär har drivits med nollbudget, vi har skrivit ut och bundit tidskriften för hand, producerat allt själva, självständigt, utan en ekonomisk beroendeställning gentemot tryckerier och distributörer vilket varit fantastiskt men samtidigt väldigt tidskrävande. Men det är samtidigt så vi vill vara, så vi vill verka men vi vill också verka på andra arenor, med nya idéer och då är det som det är – för att något nytt ska börja så krävs det ett slut.

Katapult vill på ett kostnadseffektivt sätt sprida nytänkande och nyskapande litteratur och media. Katapults målsättning är att på ett kreativt sätt hitta alternativa och kostnadseffektiva marknadsföringsvägar. Ibland kommer det ske på konventionell väg, ibland inte och Katapult kommer att prioritera vägar som medför en personlig och arbetsmässig insats framför en ekonomisk.
Katapult FörlagKontakt
Katapult
Göteborg

per.ottosson.gbg[at]
gmail.com


Katapult - en plattform för projekt inom konst och kultur